Սաադիի վերջին գարունը

Առաջադրանքներ.

1. «Սաադիի վերջին գարունը» կարդալ, անծանոթ բառերը բացատրել, դուր եկած հատվածները ընդգծել:
2. «Սաադիի վերջին գարուն»-ից դուրս գրել 10 բարդ բառ՝ ենթարկելով բառակազմական վերլուծության:
200px-Shirazsaadiպատասխաններ.
1. Պճնված-
գգվող- փաղաքշող
ռուբայաթ- բանաստեղծության քառյակ
գոցեց- կողպեց
ջանգյալ-
բոցակեզ- բոցից շիկացած
հանե- հանել
Քո շուշան մատներով գրի՛ր «Գյուլստան»-իս հետին էջի վրա իմ այս վերջին խոսքերը.
«Ծնվում ենք ակամաապրում ենք զարմացածմեռնում ենք կարոտով…»:
2.
բարևագրեր, կարմրափթիթ, ոսկեդիպակ, սիգաճեմ, գիշերագեղ, հնագեղ, շնորհագե՛ղ, երփնավառ, արշալույս, առօրյա: